Co z lekcjami Wychowania Fizycznego w roku szkolnym 2021/22?

Co z lekcjami Wychowania Fizycznego w roku szkolnym 2021/22?

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ma dobrych wiadomości dla młodych miłośników sportu. W nowych wytycznych można znaleźć akapit, który mówi o konieczności unikania wyjść grupowych oraz wycieczek do zamkniętych przestrzeni. Nie ma możliwości bezpiecznego przeprowadzenia zajęć sportowych w czasach pandemii. Niezbędne jest zrezygnowanie z ćwiczeń oraz gier kontaktowych. To, w jaki sposób zostaną przeprowadzone lekcje zależy w dużej mierze od decyzji dyrektorów poszczególnych placówek. Zalecane są inne formy aktywności fizycznych np. spacery.